Saksbehandling under ferieavvikling

På grunn av ferieavviklingen kan behandlingstiden for saker i kommunen være noe lengre enn vanlig.