Ergoterapi

Ergoterapitjenesten er ubemannet en periode fremover. 
Ta kontakt med postmottak@loppa.kommune.no ved henvendelser.

 

Ergoterapitjenesten har fokus på å gjøre hverdagslivet mulig. Ergoterapeuten kartlegger dine muligheter for aktivitet og deltakelse. Målet med tilbudet er at du skal mestre egen hverdag, leve et aktivt liv og delta i samfunnet. 

"Hva er viktige aktiviteter i livet ditt- og hvordan ønsker du å delta?"

Ergoterapeuter har kompetanse på å se sammenhengen mellom person, aktivitet og omgivelser.

Ergoterapeuten kan:

  • Kartlegge din aktivitetsutførelse
  • Tilrettelegge dagliglivet
  • Gi råd og veiledning om hvordan boligen og/eller andre arenaer du ferdes på kan tilpasses og gjøres funksjonell for deg
  • Tilby samtale om viktige aktiviteter for deg, hvordan din hverdag er nå, og dine ønsker for fremtiden
  • Legge til rette for at du skal kunne utføre/mestre dine daglige aktiviteter
  • Formidling og tilpassing av spesielle tekniske hjelpemidler