tvibit

Tvibitstigen

18.02.20

Søk opp til 30.000 kroner for å realisere din ide eller ditt prosjekt. Søknadsfrist 15. mars 2020 og 15. oktober 2020

Les mer og søk på tvibit.net/stigen:tvibitstigen_plakat_2020_03_finnmark.pdftvibitstigen_plakat_2020_05_engelsk.pdf

blomsterbukett

Planlegger dere bryllup?

13.06.18

I juni lanserer Skatteetaten en ny, digital innloggingstjeneste for prøving av ekteskapsvilkår.  Det betyr at par som ønsker å gifte seg, vil kunne logge seg inn via skatteetaten.no, invitere forlover eller vitne til å gjøre det samme, og på kort tid få behandlet sin eksteskapsprøving digitalt.

Politikk

07.11.11

Forvaltningen (kommune, fylkeskommune og stat) skal gjennomføre de beslutningene som politiske myndigheter tar.

I en kommune er det altså politikerne som bestemmer, mens kommunal administrasjon og kommunale tjenesteytere sørger for å omsette politikk til praktisk handling. I alle kommuner velges et kommunestyre hvert fjerde år.

Dersom kommunen ikke har direktevalg på ordfører er det kommunestyret som velger både ordfører, formannskap og hovedutvalg. Alle disse velges av og blant kommunestyrets faste medlemmer.

Valgt ordfører Steinar Halvorsen som representerer Høyre

  

 

 

 

 


 

 

Valgt varaordfører Stein Thomassen som representerer Arbeiderpartiet.
Valgt setteordfører Line Enger Posti som representerer Arbeiderpartiet.

Telefonnummer:

Ordfører Steinar Halvorsen Telefon: 78 45 30 03 Mobiltelefon: 474 19 933
Varaordfører Stein Thomassen kun mobil: 970 14 366
Setteordfører  Line Enger Posti kun mobil:

minsak

 

 

 

Kom med din sak!

Her  kan du foreslå saker du mener vil gjøre Loppa kommune eller Finnmark Fylkeskommune bedre.

Innbyggerforslag: Kommuneloven § 39a

Møteplan

Retningslinjer for offentlig spørretime
Retningslinjer for varsling


Reglement for Loppa kommunestyre
Reglement Godtgjørelse folkevalgte

Kommunestyremøte - Til saksdokumenter/Innkallinger/protokoller
Levekårsutvalget - Til saksdokumenter/innkallinger/protokoller
Formannskapet - Til saksdokumenter/innkallinger/protokoller
Hovedutvalget for teknisk, plan og næring - saksdokumenter/innkallinger/protokoller

 

Status for iverksettelse av kommunestyrevedtak valgperioden 2011 – 2015

Valg av nemder, utvalg, styrer og råd for perioden 2011 - 2015

 

 • Viltnemnda
  Frank Bekken  (H)
  Kai Martin Hansen (H)

  Fabrice Caline (SP)

  Vararepresentanter:
  Geir Walter Hanssen (H/KP/SP)
  Ole Karstein Johansen (H/KP/SP)
  Truls Martinsen (AP/SV)
 •  
 • Landbruksnemnda
  Personidentisk med formannskapets medlemmer

 

 • Loppa havneutvalg
 • Havneutvalget velges personidentisk med formannskapet.

 

 • Havnestyret Opphevet 30.06.2014

  Jan-Eirik Jensen, leder (KP)
  Hild Hagen, nestleder (H/KP/SP)
  Ann Tove Wilhelmsen (KP/H/SP)
  Erling Hansen (AP/SV)
  Thor Hallgeir Williamsen - brukerrepresentant

  Varamedlemmer:
  Stein Thomassen (H/KP/SP)
  Linda Martinsen (H/KP/SP)
  Hanne Nyheim (AP/SV)
  Knut Johansen - brukerrepresentant


   
 • Omstillingsstyret - opphevet pr. 31.12.2012

  Jan-Eirik Jensen, leder (KP/H/SP)
  Linda Martinsen (KP/H/SP)
  Ann H. Johansen (KP/H/SP)

  Kai Edgar Flåten (næringsforening)
  Patricia DeWilde (næringsforening)
  Arve Berntzen (næringforening)

  Varamedlemmer:
  Ingvild Eriksen (KP/H/SP)
  Hans Roald Johnsen (SV/AP)
  Gjermund Amundsen (SV/AP)
  Jorid B. Martinsen (næringsforening)

   
 • Valgstyret/samevalgsstyret

  Personidentisk med formannskapets medlemmer

   
 • Stemmestyrer

  Kommunestyret delegerer myndighet til valgstyret å foreta valg av stemmestyrer

   
 • Intern klagenemnd

  Arne Rotnes, (H) nestleder

  Ståle Johansen,(AP) leder

  Ann Tove Wilhelmsen (SP)  Varamedlem:

  Ståle Sæther (H)

  Arve Berntzen (AP)

  Cato Kristiansen (SV)

 • Heimevernsnemnd

  Kim Gøran Pedersen (AP) medlem

  Ulf Rune Pettersen, (SV) varamedlem

 • Overformynderi 
 • Overført Fylkesmannen pr. 01.07.2013
   
 • Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

  Linda Martinsen

  Elin Ann Bergfald (H)

  Jorid B Martinsen


  Varamedlemmer:
  lngrid Olsen (SP)

          Er også valgt til brukerutvalg som bindeledd mot brukere av NAV tjenestene i Loppa kommune

 

 • Eldreråd 

  Arne Rotnes

  Annfrid Slettvoll

  Astrid Johansen

  Ann Tove Wilhelmsen

  Fabrice Caline

 • Varamedlemmer:

  Jorun Ellingsen

  lngvi Jan E. Luthersson

  Ann H. Johansen

  Hans Roald Johnsen

  Heidi Dahl

 • Styre for Loppa boligstiftelse 

  Solveig Dahl

  Kai Edgar Flåten

  Ronja Garden

  HeidiDahl

  Varamedlemmer:

  1.Hans Roald Johnsen

  2.Arve Berntzen

  3.Ståle Sæther

  4.Ann Tove Wilhelmsen

 • Representant med varamann til Loppa kirkelig fellesråd
  Valget utsettes til neste kommunestyremøte

 

 • Representant med varamann til Alta Kraftlags årsmøte
  Representant Steinar Halvorsen og Line Enger Posti som vararepresentant.

 

 • Representant med varamann til generalforsamlingen i Ymber
  Steinar Halvorsen velges som representant og Line Enger Posti som vararepresentant.

 

 • Representant med varamann til Bergsfjord fiskeriservice AS
  Representant Hans Roald Johnsen  og Fabrice Caline som vararepresentant.

   
 • Representant med varamann til Vest Finnmark Avfallsselskap IKS

           Representant Stein Thomassen og Fabrice Caline som vararepresentant.

 • Representant med vararepresentanter til Interkommunalt Arkiv Finnmark IKS

           Torill Martinsen

            Vararepresentanter:

           l-.Ann Tove Wilhelmsen

          2.Turid Grønbech

          3.Hans Roald Johnsen

 • Representant med varamann til representantskapet i Vest Finnmark kommunerevisjon IKS

            Representant Arve Berntsen og Hans Roald Johnsen  vararepresentant.

 • Representant med varamann til Kontrollutvalgssekretariatet i Vest Finnmark IKS

            Valget utsettes til neste kommunestyremøte.

 • Representant med varamann til samarbeidsutvalget ved
  Saken utsettes til neste kommunestyremøte.
  •  
 • Representanter til representantskapet Bergsfjord samfunnshus

  Kolbjørn Johansen

  Erling Hansen

  Henry Hansen

  Hanne Nyheim

          Varamedlemmer:

         

 • Takstnemd

  Geir Stensen, leder
  Tor-Kyrre Olsen, nestleder
  Solveig Dahl


   
 • Overtakstnemnd 

  Olav Henning Tronal, leder
  Ann-Tove Wilhelmsen, nestleder
  Knut Gustavsen

  Varamedlemmer:
  1. Marit Rustad
  2. Ulf Rune Pettersen
  3. Frits Fossmo
 • Dyrevernsnemnd 2013 - 2016
  Nemnda dekker kommunene Kautokeino, Alta, Loppa og Hasvik og er en del av Mattilsynet distriktkontoret for Vest-Finnmark

  Medlemmer
  :
  Isak Thomas Triumf (Kautokeino)
  Knut Arne Mikalsen (Langfjordbotn)
  Roger Larsson (Alta)
  Anne Nystad (Hasvik)
  May Elin Bakken (Alta)

  Varamedlemmer:
  Nils S. Buljo (Kautokeino)
  Tore Karlstrøm (Langfjordbotn)
  Willy Danielsen (Loppa)
  Kirsten Berit Hætta (Masi)
  Andreas Mathilassen (Alta)

   

 

Kommunestyreprotokoll 30.09.2011
Kommunestyreprotokoll 28.10.2011