Stipend

Eiendomsskatt 1. termin 2020

01.04.20

Klageadgang:

Skatteyterne kan klage på den utskrevne eiendomsskatten. Klagen må leveres skriftlig til eiendomsskattekontoret innen 6 uker.

 

Kontaktinformasjon: Økonomisjef Camilla Hansen 78 45 30 15 / 47 47 37 41

Kontaktinformasjon

03.05.17

Kontaktinformasjon:

Økonomisjef Camilla Hansen 78 45 30 15 474 73 741
Konsulent skatt Berit Wilhelmsen 78 45 30 16  
Konsulent Beate Danielsen 78 45 32 21  
Revisor Vest-Finnmark revisjonsdistrikt 78 44 94 50