Print

Valg 2019 - innkomne listeforslag

26.03.19

I medhold av valglovens § 6-6 legges innkomne listeforslag til kommunestyrevalget 2019 ut til offentlig ettersyn etterhvert som de har kommet inn. Frist for innlevering av lister var 1.april 2019 kl. 12:00.

Valgstyret vil innen 1.juni 2019 behandle listeforslagene.