Informasjon fra teknisk etat angående ferieavvikling

Informasjon fra teknisk, plan og næring angående ferieavvikling sommeren 2023. 

Teknisk, plan og næring går inn i ferieperiode fra og med uke 25 til 30. Dette betyr at saker vil ha lengre behandlingstid, og enkelte saksbehandlere vil ikke være tilgjengelig i perioder.

  • Byggesaker, oppmåling og eiendomssaker vil ikke bli behandlet i perioden 19.06.2023 til 07.07.2023 (uke 25-26)
  • Plan- og næringssaker, samferdsel og andre søknader vil ikke bli behandlet i perioden 26.06.2023 til 14.07.2023 (uke 26-28)
  • Spørsmål og saker som gjelder faktura for kommunale avgifter og eiendomsskatt vil ikke bli behandlet i perioden 17.07.2023 til 04.08.2023 (Uke 29-31)
  • Saker innenfor vann, avløp, feiing, havn, båtplasser, klagesaker, diverse andre saker vil ikke bli behandlet i perioden 26.06.2023 til 28.07.2023 (uke 26-30)

I perioden 17.07.2023 til og med 28.07.2023 (uke 29-30) vil Servicetorget og sentralbordet være stengt. Det betyr at dersom du ønsker å snakke med saksbehandler eller avtale møte i denne perioden:

Innenfor bygg, oppmåling og eiendomssaker

Kontakt vår byggesaksbehandler Egil-Magnus Olsen

E-post egil.olsen@loppa.kommune.no 
Mobil: 468 85 826 

Innenfor plan- og næringssaker 

Kontakt vår samfunns- og næringsutvikler Oddleiv Johnsen

E-post: oddleiv.johnsen@loppa.kommune.no 
Mobil: 468 95 764