Behov for tilkallingsvikar ved Loppa folkebibliotek

Loppa folkebibliotek har behov for tilkallingsvikar. Søknad kan sendes til postmottak@loppa.kommune.no