Informasjon om ferieavvikling fra ergoterapi

Ergoterapeut har ferie uke 29, 30 og 31 (tirsdag 18.juli-fredag 4.august).

I uke 27, 28 og 32 jobber Ergoterapeut som koordinator for Leve hele livet, og hele arbeidstiden er avsatt til arbeid med Leve hele livet og kommunens folkehelseoversikt. I de ukene er Ergoterapeut tilgjengelig per mail og telefon, men har svært begrenset pasientkapasitet (kun høyprioriterte pasienter).