Norskopplæring for fremmedspråklige skoleåret 2024/2025

Loppa kommune tilbyr norskopplæring for innvandrere med oppstart august/september 2024. Målgrupper er alle fremmedspråklige i Loppa kommune. 

Organisering

Norskkursene vil bli satt opp etter innmeldte behov og kapasitet. Ut ifra påmeldinger og behov vil det avgjøres om det blir digital undervisning, klasseromsundervisning eller en kombinasjon av dette. Dersom det er for få påmeldte vil det ikke bli gitt tilbud om norskopplæring.  

Deltakere må ha tilgang til PC. Opplæring som skjer digitalt, krever PC med høyttaler og mikrofon. 

Kursavgift

Satsen for deltakelse er kr 80,- per time. 
Semesteravgiften vil bli regnet ut ifra vedtatt skolerute og planlagt oppstart, og betales for hvert semester (høst 2024 og vår 2025).  

Semesteravgiften betales gjennom fakturering fra Loppa kommune etter påmelding og bekreftelse av oppstart av kurs ved hvert semester.  

Det vil ikke bli tilbakebetalt semesteravgift ved fravær fra deltakere. Det vil være mulig å søke om tilbakebetaling av semesteravgift i særlige tilfeller som innebærer at deltaker ikke har mulighet å fullføre opplæringen. 

Dersom det er fravær av lærer, vil Loppa kommune vurdere refusjon basert på omfanget av fraværet. 
Søknad om tilbakebetalt semesteravgift sendes til postmottak@loppa.kommune.no

Påmelding

Frist for påmelding er 1. august 2024. Påmeldingsskjema finner du her.  (PDF, 139 kB) Påmeldingen sendes til postmottak@loppa.kommune.no