Oppdatering fra HR og organisasjonsleder

HR og organisasjonsleder har for tiden høyt arbeidspress og stor møtevirksomhet på sin avdeling. Det vil derfor fram til sommeren kunne være vanskelig å få svar på telefon, og må forventes noe lenger svartid på e-poster og saksbehandlingstid på innkomne saker.


Alle e-poster leses daglig, og saker vil prioriteres ut fra viktighetsgrad.
Det er bare å beklage ulempen dette medfører.