Plass i barnehage og skolefritidsordning 2024/2025 - Utvidet søknadsfrist 10. april 2024

Nye barn eller barn som ikke er innvilget fast plass i barnehagen må søke om plass fra nytt barnehageår 2024/2025.

Det må også søkes om plass til barn i skolefritidsordningen for nytt skoleår 2024/2025.

Søknadsskjema finner du på Loppa kommune sin hjemmeside.

Fristen for å søke er utvidet til 10. april 2024