Skade på bygg

Varsel: på grunn av skader på tak i Moloveien 40, oppfordres alle som ferdes i området om å  vise forsiktighet. Unngå ferdsel i området, med mindre det ikke er nødvendig. 

Jan-Eirik Jensen