Teknisk feil ved bestilling av innsyn

Vi ber om at dere som har sendt kommunen innsynskrav i perioden 07.01.24 - 11.01.24 sender oss disse på nytt grunnet en teknisk feil hos vår leverandør.