Utlysning av idretts- og kulturmidler 2024

Loppa kommune tildeler idretts- og kulturmidler.

Søknadsfrist: 15. mai 2024

Lag og foreninger kan nå søke om idretts- og kulturmidler.

Søknad sendes Loppa kommune innen 15. mai 2024;

Loppa kommune

Parkveien 1/3

9550 Øksfjord

e-post: postmottak@loppa.kommune.no