Utsatt renovasjon Ytre Loppa tirsdag 14. november

Det er kun 1 ferge som går og dermed kommer ikke renovasjon seg hjem på tirsdag ettermiddag.

Neste tømming blir 28. nov. 23

Sort sekk med kildesortert avfall kan settes ved avfallsdunken.