Retningslinjer, forskrifter og vedtekter

Retningslinjer, forskirfter og vedtekter for salg av kommunale eiendommer og boliger, renovasjon, vann- og avløp, skred og vannverk.

Rutiner og retningslinjer for salg og avhending av kommunal eiendom (PDF, 430 kB) 

Renovasjonsforskriften 2005 (PDF, 136 kB)

vedtekter for kommunale vann og avløpsanlegg 1994 (PDF, 89 kB)

forskrift for kommunale vann og kloakkavgifter avgiftsregulativ 1994 (PDF, 87 kB)

forskrift om vedtekter for saksbehandling av byggesaker i skredutsatte områder (PDF, 241 kB)

klauseringsbestemmelser for vannverk (PDF, 2 MB)

Utleiereglement for midlertidig leie av kommunal grunn (PDF, 122 kB)