Betalingssatser, egenbetaling for mottakere av helse- og sosiale tjenester 2023

Egenbetaling for kommunale tjenester i og utenfor institusjon reguleres iht. Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Behandlet i kommunestyret i Loppa.

Fra 01.01.22 er rundskriv I-1/2022 om endring av fribeløp og egenandeler for kommunale helse- og omsorgstjenester gjeldene og følgende priser er vedtatt:

Egenandeler kommunale helse- og omsorgstjenester

 

Egenandel for andre tjenester