Dagsenter for eldre

Dagsenter for eldre er et tilbud til deg som bor hjemme og ønsker å komme ut av en isolert tilværelse og delta på ulike sosiale og kulturelle aktiviteter. Hjemmeboende demente og de som er i ferd med å utvikle demens blir prioritert, men andre som har behov for et forebyggende tiltak kan også søke. Dagsenter er også et tilbud når pårørende har behov for avlastning.

Søk helse- og omsorgstjenester (PDF, 274 kB) 

Hva koster dagsenter?

Priser dagsenter for eldre og funksjonshemmede
Pris for Sats
Dagsenter pakke 1 - Frokost, middag og med transport 192,-
Dagsenter pakke 2 - Frokost, middag og uten transport 171,-