Oppholdstyper sykehjem

Slik søker du om sykehjemsopphold

Søk helse- og omsorgstjenester (PDF, 274 kB) 

I søknadsskjemaet beskriver du dine hjelpebehov og hvilke tjenester du mener du trenger. Vi vurderer helsetilstanden din og finner det helsetilbudet som passer best for deg.