Verge

Hva betyr det å være verge?

Det er ulike typer verger:

  • Du er verge som forelder til egne barn under 18 år. Verge er den eller de som har foreldreansvaret.
  • Du kan bli oppnevnt som verge for barn uten foreldre.
  • Du kan bli oppnevnt som verge for voksne:
    • hvis du er forelder til voksne barn.
    • hvis du er søsken, besteforelder, onkel, tante eller en annen person i storfamilien eller i bekjentskapskretsen. I tillegg kan du også være verge som nabo, venn eller hvis du bare har et ønske om å bidra ved å stille opp frivillig.
    • hvis du velger å stille opp som verge som en del av ditt arbeid eller bare fordi du har et ønske om å være til nytte (fast verge/profesjonell).

Et vergemål kan gjelde både det personlige og økonomiske området.

Du kan lese mer om vergemål her.

Hva er fremtidsfullmakt?

Framtidsfullmakten er et dokument med fullmakt til at en annen person kan representere deg og ivareta dine interesser hvis/når du skulle bli syk eller mentalt svekket. Fullmakten kan gjelde for eksempel økonomi, bolig - leie ut eller selge eiendelene dine, eller avgrenses til å gjelde bestemte områder.

Framtidsfullmakten må skrives før du har blitt syk, og iverksettes når fullmaktsgiver ønsker eller har blitt for syk eller for dement til å ivareta egne interesser.

Du kan lese mer om fremtidsfullmakt her.