Frisklivssentralen

Frisklivssentralen

Frisklivssentralen i Loppa er et tverrfaglig samarbeid innenfor områdene fysisk aktivitet, ernæring og psykisk helse, og har som mål å hjelpe personer med behov for eller ønske om endring av egne levevaner, og å bidra til bolyst og trivsel.

Vi er aktive på Facebook. Besøk siden vår her!

Målgrupper

Målgruppene er personer med behov for støtte til å endre levevaner pga. økt risiko for eller begynnende utvikling av sykdom eller lidelse som kan relateres til livsstil, samt befolkningen som en helhet.