Skolehelsetjenesten

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er en lovpålagt tjeneste til alle barn og unge fra 0-20 år.

Tjenesten er gratis og er et lavterskeltilbud. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten skal bidra til å fremme helse og forebygge sykdom, skader og sosiale vansker. Dette skal blant annet skje ved helseopplysning, råd og veiledning.

Skolehelsetjenesten tilbyr:

  • Helsesøstertjeneste på alle skoler
  • Samtaler med elever, individuelt og i grupper
  • Helseopplysning individuelt og i grupper
  • Undervisning og rådgivning
  • Foreldreveiledning
  • Vaksinasjon etter anbefalt barnevaksinasjonsprogram fra Folkehelseinstituttet
  • Tverrfaglig samarbeid rundt elever/familien

Kontaktinformasjon

Øksfjord Helsestasjon
Hankenbakken 26, 2.etg.
9550 ØKSFJORD
Helsesykepleier: helsesykepleier@loppa.kommune.no
Tlf.  78 45 30 63 /92 02 55 30