Tilbud for gravide

Loppa Kommune har tilsatt jordmor som kommer tilreisende.
Jordmor har egen avtale om å gi tjeneste til gravide i kommunen. Tjenesten er underlagt Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen (Helsedirektoretet 6/2018).

Den gravide som kommer til jordmor, får oppfølging av den samme jordmor gjennom svangerskapet. Jordmortjenesten er et tilbud til den gravide og dens familie for veiledning og oppfølging under svangerskapet. Tjenesten tilpasses den gravides behov.

Du må selv bestille time hos jordmor før førstegangs besøk.

Timebestilling gjøres i resepsjonen på legekontoret, Øksfjord Helsesenter, tlf: 78 45 30 50.

Her kan du se informasjon om de anbefalte svangerskapskontrollene.

Ta kontakt tidlig slik at du kan få god oppfølging.  Gravide kan velge mellom å gå til lege eller jordmor i svangerskapet, eller kombinere. På slutten av svangerskapet har vi praksis med å kombinere mellom jordmor og lege, da det kan være aktuelt at lege følger ved fødsel.  

 

Jordmor Annie Henriksen, Øksfjord april 2024