Boligtilpasning

Hjelpemiddelsentralen (NAV)

Mange ønsker å bo hjemme så lenge de kan. Loppa kommune kan hjelpe med å tilpasse boligen etter behov. Vi gir både veiledning og gjennomfører boligtilpasning, og om nødvendig kan vi også bidra med finansiering.

Hva kan jeg kontakte kommunen om?

  • Tilpasning av bolig
  • Hjelpemidler
  • Ombygging av bolig

Hvem kan kontakte kommunen?

Du kan kontakte kommunen dersom:

  • boligen din gjør det vanskelig for deg å gjøre daglige gjøremål i hjemmet
  • dine muligheter til å bevege deg er blitt redusert
  • økonomiske forhold gjør boligsituasjonen din vanskelig

Informasjon om boligtilpasning, husbanken