Hjelpemidler og velferdsteknologi

Et hjelpemiddel er en gjenstand som bidrar til å redusere praktiske problemer for personer med nedsatt funksjonsevne. Eksempler er rullestol, dusjkrakk, trappeheis, trykkavlastende puter og varmehansker.

Hvem kan låne hjelpemidler?

Har du nedsatt funksjon på grunn av skade eller sykdom kan du låne tekniske hjelpemidler for en kortere eller lengre periode.

Ulike hjelpemidler du kan søke om

Velferdsteknologi 

Velferdsteknologi er alt fra enkle produkter du kan kjøpe/skaffe selv, til avanserte hjelpemidler fra NAV og kommunen. Hjelpemidlene skal bidra til at du føler deg trygg hjemme, ha mulighet til å bo lengre i egen bolig og oppleve økt mestring selv med hjelp fra teknologien.

Reparasjon av hjelpemidler

Ta kontakt med vaktmester Nils Oskar Rydheim på telefon 40 42 79 08.