Hjemmesykepleie

Hva tilbyr vi?

Hjemmesykepleien gir hjelp og veiledning til eldre, syke eller personer med funksjonsnedsettelser som bor hjemme eller i omsorgsbolig.

Hjemmesykepleien bidrar til at personer som trenger hjelp skal kunne bo hjemme lengst mulig.

Hjelpen blir tilpasset personens individuelle behov, og kan for eksempel være:

  • pleie og omsorg
  • sårstell og medisinsk behandling i samarbeid med lege
  • lindrende behandling
  • veiledning og opplæring som gjør at du i størst mulig grad blir selvhjulpen 
  • praktisk hjelp i hjemmet, som oppvask, tilbereding av mat eller andre tjenester

Hjemmesykepleie er tilgjengelig 24 timer i døgnet.

Søk om helse- og omsorgstjenester (PDF, 274 kB)

Hva koster det?

Hjemmesykepleie er gratis.

Kontakt 

Hjemmesykepleie Øksfjord
Mobil: 90 64 23 11
Mobil: 46 88 43 54

Vakthavende sykepleier, Øksfjord sykehjem
Mobil: 94 87 99 08

Avdelingsleder, Øksfjord sykehjem
Telefon: 78 45 30 55
Mobil: 41 86 41 99