TT-kort (Fylkeskommunen)

Fylkeskommunen har ansvaret for transporttjenesten for funksjonshemmede (TT-ordningen). Ordningen gir et transporttilbud til innbyggere med varig funksjonshemming og som er helt eller delvis avskåret fra å bruke det ordinære kollektivtilbudet.

Les mer på Finnmark fylkeskommunes sider