Leve hele livet i Loppa

Å skape et aldersvennlig samfunn handler om hva vi som samfunn kan gjøre for at hver enkelt skal kunne bruke sine ressurser.

Et lokalsamfunn som er trygt, inkluderende og tilgjengelig for eldre, vil også være det for barn og føre til økt livskvalitet for øvrige innbyggere. 

- Meld. St. 15 (2017-2018, Leve Hele livet

Leve hele livet - en kvalitetsreform for eldre. Logo. - Klikk for stort bilde Helsedirektoratet

 

Se film fra Helsedirekoratet om Leve hele livet her.

Leve hele livet er en kvalitetsreform fra 2018, som de fleste norske kommuner nå jobber med.

Reformen skal bidra til at eldre kan mestre livet lenger, være trygg på at de får god hjelp når de har behov for det, at pårørende kan bidra uten at de blir utslitt, og at ansatte kan bruke sin kompetanse i tjenestene. Meldingens hovedfokus er å skape et mer aldersvennlig Norge og finne nye og innovative løsninger på de kvalitative utfordringene knyttet til aktivitet og fellesskap, mat og måltider, helsehjelp, sammenheng og overganger i tjenestene.

Her finner du relevant og nyttig informasjon fra Senteret for et Aldersvennlig Norge.

I Loppa kommune utarbeides "Leve hele livet i Loppa" som et kunnskapsgrunnlag til kommunalt planarbeid, knyttet tett opp mot arbeidet med folkehelserapporten. 

Innbyggermedvirkning vil ha stort fokus i arbeidet, og i løpet av sommeren 2023 skal det kjøres ut en større innbyggerundersøkelse.

 

Om du har spørsmål om Leve hele livet i Loppa, ta kontakt med ergoterapeut og koordinator for Leve hele livet, Karine Gran.