Er du pårørende eller etterlatt?

Du har kanskje kjent på usikkerheten en pårørendesituasjon kan gi, og hatt behov for informasjon og støtte til å mestre en utfordrende hverdag?

Pårørende bidrar med mye omsorg, trygghet, tilhørighet og fellesskap til nære som trenger det av ulik årsak. Den omsorgen, og det ansvaret pårørende har for sine kjære i ulike deler av livet er enorm, og en uunnværlig gave for både den som trenger det, den pårørende selv, familiene, og kommunen. 

God informasjon og riktig hjelp er svært viktig for at pårørende skal kunne oppleve en god og trygg hverdag for seg og sine.

Video for pårørende i helse- og omsorg

Helsedirektoratet ga i januar 2017 for første gang ut Veilederen om pårørende i helse- og omsorgstjenesten, en veileder som omhandler involvering av, og støtte til pårørende i hele helse- og omsorgstjenesten.

For pårørende kan det være vanskelig å orientere seg om kommunens tilbud og den enkeltes rettigheter. Det er en stor utfordring å sikre tilstrekkelig, god og tilpasset informasjon og kunnskap til pårørende, dette ønsker Loppa kommune nå å gjøre noe med og har derfor opprettet en dør inn for alle pårørende.

 Barn som pårørende

Mange barn og unge synes det kan være vanskelig å være pårørende til noen nære som er syke eller har problemer.

Ung.no beskriver fint hva du kan gjøre selv i en slik situasjon:

  • Si ifra om hva du trenger for å ha det bra. Du er like viktig som de andre i familien
  • Det er bra å be om hjelp. Ingen kan klare alt alene hele tiden
  • Gjør noe du liker og som får deg til å tenke på noe annet, for eksempel være med venner, gå tur, trene og spille. Det er helt ok å være glad selv om du og familien din har det vanskelig
  • Vær ærlig med deg selv om hva du tenker og føler
  • Snakk med familie, venner, kjæreste, trener eller en voksen du stoler på om hva som skjer og hvordan du har det
  • Søk råd på nett. Det finnes flere anonyme chattesider eller telefontjenester som du kan ta kontakt med uten at det koster deg noe

Filmen fra "Livet og sånn" forteller oss hva det er å være barn som pårørende, og hvordan dette kan oppleves.

Video - Hva hjelper når følelser gjør vondt?

Barn og unge som pårørende har rettigheter

Helsepersonell har plikt til å ivareta barn og unge som er pårørende. Formålet med lovbestemmelsene er å forebygge problemer hos barn og foreldre.

Helsepersonell har plikt til å:

  • Avklare om pasienten har barn eller mindreårige søsken
  • Avklare barnas omsorgssituasjon og informasjonsbehov
  • Rådgi og veilede foreldre og andre med foreldreansvar
  • Planlegge og gjennomføre tiltak i samarbeid med foreldrene

Arbeidet med barn som pårørende skal dokumenteres i pasientens journal.

Utfyllende informasjon om barn og unges rettigheter som pårørende finnes på