Pakkeforløp for psykisk helse og rus i Loppa kommune

Hva er pakkeforløp for psykisk helse og rus?

Pakkeforløp for psykisk helse og rus skal bidra til gode, koordinerte og sammenhengende tjenester til bruker. De skal sikre samhandling mellom bruker, ev. pårørende, fastlege, spesialisthelsetjenesten, kommunale helse- og omsorgstjenester og andre relevante aktører.

Disse tre pakkeforløpene er i bruk fra 1. januar 2019:

  • Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, barn og unge
  • Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, voksne
  • Pakkeforløp for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

I Loppa kommune kan fagansvarlig for psykisk helse- og rustjenesten kontaktes for nærmere informasjon om pakkeforløpene for psykisk helse og rus for voksne.

Mer informasjon finnes på nettsiden til

Helsedirektoratet.no – Pakkeforløp for psykisk helse og rus