Til deg som har mistet et barn

Foreningen «Vi som har et barn for lite» er en livssynsnøytral
organisasjon som har til formål å sikre at alle som mister barn,
uansett dødsårsak eller alder, får den hjelp de trenger
i forbindelse med dødsfallet, og i tiden etterpå.

Klikk her for å åpne brosjyre.

 Hvert år opplever altfor mange foreldre å miste et barn.
Og det å miste barnet sitt er kanskje den største katastrofen
som kan ramme et menneske. På et øyeblikk blir livet snudd på hodet.
Tiden stopper og situasjonen er helt uvirkelig.

Noen mister barnet de ventet - andre barnet som snart
skulle bli voksen, uansett alder og dødsårsak er katastrofen total.
Sorgarbeid er hardt arbeid som tar både tid og krefter å bearbeide.
Mange opplever også at for omgivelsene, de som ikke er så nære,
går livet ganske raskt videre som før.

For å gå til hjemmesiden til foreningen: www.etbarnforlite.no