Kvalifiseringsprogram

Kvalifiseringsprogrammet er for deg som ønsker å komme i arbeid, men trenger ekstra oppfølging for å klare det.

Hvem kan få tilbudet?

Hvis du har levd på sosialhjelp over lang tid eller står i fare for å komme i en slik situasjon, kan et kvalifiseringsprogram være et godt tilbud.

Les mer om Kvalifiseringsprogrammet

Hvis du ønsker å delta i kvalifiseringsprogrammet ta kontakt med NAV Alta på telefon 55 55 33 33.