NAV Loppa

Nav har åpent hele døgnet på http://www.nav.no  
Telefonnummer: 55 55 33 33 (åpningstid hverdag mellom 09:00 - 15:00)

Åpningstider veiledningssenteret ved NAV Loppa

Tirsdager mellom 09:00-12:00