Midlertidig botilbud

NAV skal hjelpe deg med å finne et midlertidig botilbud hvis du helt akutt ikke har et sted å sove og oppholde deg neste døgn.

Hvis du ikke er i stand til å selv betale for den midlertidige boligen, kan du søke om økonomisk hjelp.

Les mer om midlertidig botilbud (nødsituasjon) på nav.no