Økonomisk sosialhjelp

Du kan søke om flere ting under økonomisk sosialhjelp.

Det er bare ett søknadsskjema, og du beskriver selv hva du vil søke om. NAV-kontoret vil gjøre en konkret og individuell vurdering av din søknad.

Les mer om økonomisk sosialhjelp og søknader på nav.no.