Salg og skjenketider i Loppa

Skjenketiden for alkoholholdig drikk skal følge skjenkestedets åpningstid, men skjenkingen må avsluttes senest en halv time før stedet skal stenge. Det kan aldri skjenkes alkoholholdig drikk lengre enn til kl. 03:00.

Øl og vin

Skjenking i gruppe 1 og 2 kan skje fra kl. 06.00 og til kl. 03.00 på hverdager, natt til lørdag og søndag skal skjenking opphøre kl. 03.00.

Brennevin

Skjenking i gruppe 3 kan skje fra kl. 13.00 og til kl. 03.00 på hverdager, natt til lørdag og søndag skal skjenking opphøre kl. 03.00.

Unntak

Natt til 01.01, skal skjenking opphøre kl. 02.00, uavhengig av ukedag. 

Onsdag før skjærtorsdag opphører skjenking kl. 02.00. 

Skjenketid ved overgang til vintertid

Ved overgang til vintertid stilles klokken tilbake fra kl. 03.00 til kl. 02.00. Skjenketiden til alle skjenkesteder utløper når klokken blir 03.00 første gang den natten, og den utvides ikke med en ekstra time.

Skjenketid ved overgang til sommertid

Ved overgang til sommertid stilles klokken frem fra kl. 02.00 til kl. 03.00. Skjenkesteder som har skjenketid til kl. 02.00 eller senere, må stenge skjenkingen på det tidspunktet klokken stilles frem, dvs. kl. 02.00. Klokken er da 03.00 etter ny tid.

Salg 

  • Salg i gruppe 1 kan skje fra kl. 08.00 til kl. 20.00 på hverdager og fra kl. 10.00 til kl. 18.00 på dager før søn- og helligdager.
  • Salg og utlevering av gruppe 1 skal ikke skje etter kl. 20.00 på hverdager og fra kl. 18.00 på dager før søn- og helligdager.
  • Salg og utlevering av drikk som nevnt i første ledd skal ikke skje på søn- og helligdager, 1. og 17. mai.

Unntak

Onsdag før skjærtorsdag og Kristi Himmelfartsdag opphører salget kl. 20.00. 

Artikkelliste