Utskriving av eiendomsskatt for 2024

Eiendomsskatteliste - Offentlig ettersyn (PDF, 317 kB)

Formuesgrunnlag eiendomsskatteliste - Offentlig ettersyn (PDF, 205 kB)

Eiendomsskattelistene for 2024 er lagt ut fredag 01.03.24 til offentlig gjennomsyn i 6 uker ihht. §§ 14 og 15 i Lov om eiendomsskatt til kommunene.

På bakgrunn av kommunestyres vedtak om utskriving av eiendomsskatt for 2024, og med hjemmel i eiendomsskatteloven § 15, legges en eiendomsskatteliste ut til offentlig gjennomsyn i seks uker fra fredag 1. mars. Listen viser de skattepliktige eiendommene med angivelse av matrikkelnummer (gårds-, bruks- og festenummer), eiendoms-skattetakstene, skattesats og utregnede eiendomsskattebeløp.

Skattelisten er lagt ut på servicekontoret og på denne siden, bare trykk på linken så åpnes listen. 

Artikkelliste