Kontaktinformasjon til barnevernet og for akutte henvendelser

Barnevernets arbeid er regulert av Barnevernloven. Formålet med loven er å sikre barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, for nødvendig hjelp og omsorg. Loven skal bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår.

Barnevernets arbeid er en kombinasjon av støtte og kontroll. Det skal i utgangspunktet gi hjelp og støtte for at foreldrene skal kunne klare sitt oppdrageransvar, men barnevernet kan også gripe inn på andre måter dersom hjelpetiltak ikke nytter. De fleste av tiltakene barnevernet setter i verk skjer i samarbeid med, og med samtykke fra foreldrene.

Barnevernet i Loppa, kontaktinformasjon

Åpningstider: 
Barnevernet i Loppa (direkte): 48 24 12 47 / 78 45 32 53

Besøksadresse:  Vi holder til på Øksfjord helsesenter i 2. etasje.

Ring oss gjerne på forhånd for å avtale tidspunkt for samtale.

Alarmtelefonen for barn og ungdom

Telefon: 116111
Nettside: www.116111.no

Akutte henvendelser utenom arbeidstid

Telefon: 51 89 91 67 eller 51 89 90 00
Nettside: www.barnevernvakten.no