Kino

Loppa kommune har ikke egen kino, og benytter seg derfor av kinotilbudet til Bygdekinoen.

Bygdekinoen er en kino som reiser rundt på steder som ikke har egen fast kino. Bygdekinoen har egent mobilt utstyr og viser filmer i alle typer lokaler.

I Loppa kommune vises det vanligvis kino en tirsdag hver måned på Øksfjord samfunnshus.

Lenk til kommende visninger: Bygdekino Øksfjord samfunnshus