Høring skole-, barnehage- og SFO-rute for 2024/2025

Forslag til skole-, barnehage- og SFO-rute sendes med dette ut på høring med høringsfrist 26.04.2024.

Forslag til forskrift om skole-, barnehage- og SFO-rute legges med dette ut på høring, jfr. Kommunestyrets vedtak i sak PS 28/2024. Det ligger lenke under til forslaget som behandles som en kommunal forskrift: 

Forslag til skole- og barnehagerute 2024-2025 (DOCX, 18 kB)

Høringsinnspill/forslag til endringer sendes postmottak@loppa.kommune.no og merkes “Høringsinnspill skole-, barnehage og SFO-rute”. Anonyme forslag vil ikke bli behandlet.