Kontaktopplysninger til politiske partier

I kommunestyreperioden 2019 - 2023 er fire partier representert i Loppa kommunestyre. Her finner du kontaktinformasjon til partilederne i disse partiene. 

Gruppeledere for partiene 

Kontaktinfo gruppeledere
Parti Navn Mobil E-post
Loppa Arbeiderparti Maria Sotkajærvi 977 16 598 masotk@online.no
Loppa Høyre Ståle Sæther 913 37 744 staasa@online.no
Loppa Senterparti Thor-Harald Seljevoll 473 64 981 theseljevoll@gmail.com
Loppa SV Cato Kristiansen 906 87 293 cato9550kr@gmail.com

Kontaktinfo politisk sekretariat

Politisk sekretariat har som arbeidsoppgave å betjene ordfører og de folkevalgte. Vi legger til rette for, og bidrar til gjennomføring av de politiske møtene. Vi holder til ved Servicetorget. 

Emil-Johan Olsen

Politisk sekretær
E-post: emil.olsen@loppa.kommune.no
Telefon: 78 45 30 23

Artikkelliste