Kontaktopplysninger til politiske partier

I kommunestyreperioden 2023 - 2027 er fem partier representert i Loppa kommunestyre. Her finner du kontaktinformasjon til partilederne i disse partiene. 

Gruppeledere for partiene 

Kontaktinfo gruppeledere
Parti Navn Mobil E-post
Loppa Arbeiderparti Maria Sotkajærvi 977 16 598 masotk@online.no
Loppa Høyre Ståle Sæther 913 37 744 staasa@online.no
Loppa Senterparti Thor-Harald Seljevoll 473 64 981 thseljevoll@gmail.com
Loppa SV - Sosialistisk Venstreparti Cato Kristiansen 906 87 293 cato.kristiansen@loppa.kommune.no
Folkelista i Loppa Fabrice Caline 472 93 868 fabrice.caline@gmail.com

Kontaktinfo politisk sekretariat

Politisk sekretariat har som arbeidsoppgave å betjene ordfører og de folkevalgte. Vi legger til rette for, og bidrar til gjennomføring av de politiske møtene. Vi holder til ved Servicetorget. 

Kontaktinfo til politisk sekretær finner du her. 

Artikkelliste