Fjerning av utstyr kommunalt areal (Skarven Læringssenter)

Alle som har utstyr og materiell lagret på den gamle fotballbanen og på arealet hvor den gamle barneskolen lå må få dette fjernet så snart som mulig. Dette da byggingen av Skarven læringssenter snart settes i gang og entreprenør vil begynne å jobbe på området.

Om eier ikke fjerner dette vil kommunen igangsette rydding på eiers regning innen kort tid.

Innen for den markerte området på plantegningen.