Høring – Dokumenter til fergeanbud for avgangene Øksfjord – Tverrfjord, Sør-Tverrfjord – Bergsfjord – Øksfjord, og Hasvik – Øksfjord

Troms- og Finnmark fylkeskommune har nå en administrativ høring på dokumentene som skal brukes for fergeanbud til avtalen som blir gjeldende fra 2026. Dokumentene inneholder blant annet forslag til kontrakt med gebyrsatser, krav til fartøy og rutebeskrivelse. Høringsinnspill må sendes på Mercell med frist 05.10.2023

Troms- og Finnmark fylkeskommune har nå en administrativ høring på dokumentene som skal brukes for fergeanbud til avtalen som blir gjeldende fra 2026. Dokumentene inneholder blant annet forslag til kontrakt med gebyrsatser, krav til fartøy og rutebeskrivelse. Høringsinnspill må sendes på Mercell med frist 28.09.2023. 

Link til høringsdokumenter for fergepakke Hasvik – Øksfjord: Høring av dokumenter - Fergepakke 1 Hasvik - Øksfjord (mercell.com)

Link til høringsdokumenter for fergepakke Øksfjord – Tverrfjord og Sør-Tverrfjord – Bergsfjord - Øksfjord – Øksfjord: Høring av dokumenter - Fergepakke 3 Øksfjord - Tverrfjord og Sør-Tverrfjord – Bergsfjord - Øksfjord (mercell.com).

Loppa kommune kommer også til å sende et eget høringssvar. Har du innspill til høringssvaret vårt kan dette sendes til postmottak@loppa.kommune.no før 04.10.2023