Informasjon om massetransport fra Skarven læringssenter til Finnes

I perioden fra 27.06.2024 til 01.09.2024 vil det pågå massetransport fra Ystnesveien 24 til Finnes. Arbeidet er i forbindelse med byggingen av nye Skarven læringssenter. 

Transporten vil i hovedsak foregå i tidsrommet 09:00-20:00 mandag-torsdag. Det er forventet 60 turer daglig, men antallet vil være noe redusert i ferietiden. 

Transporten vil gå gjennom Øksfjord sentrum, hvor mange ferdes og veiene er smale. Vi skal vise hensyn og aktsomhet under transporten, men ber samtidig om at folk er ekstra oppmerksom og passer på barn som ferdes på, eller ved siden av veien. 

Håper på forståelse fra de berørte og at dette ikke skaper store ulemper for noen. 

Kontaktpersoner ved hendelser

Alternativt kan disse kontaktes: