Informasjon om varslingsprøven 10. januar

Det gjennomføres en varslingsprøve på nødvarsel på onsdag, 10. januar kl. 12:00, samtidig som Sivilforsvaret tester sitt varslingsanlegg. Dette betyr at mobiltelefoner i hele lander vil vibrere og spille av et høyt lydsignal, samtidig som tyfonene uler.  Her finner du mer informasjon om nødvarsel.