Invitasjon til strategisk arbeidsgruppe for samferdsel i Loppa kommune

Loppa kommune vil herved invitere til deltakelse i en strategisk arbeidsgruppe for samferdsel i kommunen. Invitasjonen kommer i lys av Troms- og Finnmark fylkeskommune sine nedprioriteringer av både fylkesvei 882 og samferdsel i Loppa generelt i forbindelse med regional transportplan Finnmark 2024-2036. Opprettelsen av arbeidsgruppen er politisk bestemt gjennom Loppa kommunestyre.

Målet med arbeidsgruppen er at et utvalg fra bedriftene, lokale lag og foreninger, og politikerne skal komme med innspill til et datagrunnlag som på best mulig måte kan vise kommunens reelle behov for utbedringer og samferdselstilbud. Dataene skal bidra til en tydelig konsekvensutredning som viser følgene av Troms- og Finnmark fylkeskommune sine prioriteringer i nåværende og fremtidige transportplan. Konsekvensutredningen skal utformes av administrasjonen og sendes som et høringssvar til regional transportplan for Finnmark 2024-2033.

Det skal også fremlegges en mediestrategi som skal evne å legge press på fylkeskommunens i avgjørelser som har konsekvenser for samferdsel i Loppa kommune.

Hvordan vil arbeidet foregå?

Deltakelse vil foregå gjennom fysisk oppmøte og på Teams. Det vil også være mulighet for innspill mellom møtene gjennom Teams eller ved e-post til oddleiv.johnsen@loppa.kommune.no.

Hva blir temaet for arbeidsgruppen?

Tema blir utbedringer av fylkesvei 882, bussruter, fergeruter og hurtigbåtruter.

Hvem kan melde seg på?

I hovedsak ledelse eller ressurspersoner fra bedrifter og organisasjoner. Første møte vil være åpent for alle som kan tenke seg å delta. I møtet vil det velges ut hvem som skal være faste deltakere i arbeidsgruppen fra bedrifter og organisasjonene.

Hvem skal delta fra Loppa kommune?

Politikere: Ordfører (møteleder), Bård Jahr (AP) og Ingvi Luthersson (H).

Administrasjonen (referenter): Samfunns- og næringsutvikler Oddleiv Johnsen, kommunalleder for teknisk plan og næring Silje Johansen.

Når blir det første møtet?

Første møte blir tirsdag 07.03.2023 klokken 13:00 til 15:00 i kommunestyresalen. Det vil settes opp mulighet for å delta på Teams. Møtene videre vil settes opp etter når deltakerne i arbeidsgruppen har mulighet til å delta. Om du ikke har mulighet til å delta på første møte oppfordrer vi til å sende skriftlige innspill i forkant av møtet.

Påmelding

Kort begrunnelse for deltakelse sendes til: oddleiv.johnsen@loppa.kommune.no

Har du ikke mulighet å delta fysisk, kan du delta på teams.