Kommunal stipend våren 2023

Loppa kommune tildeler kommunalt utdanningsstipend til ungdom som går på videregående skole 2022/2023, og som er registrert bosatt i Loppa kommune. Stipendet kan tildes inntil 3 år til hver elev.

Benytt dette søknadsskjema (PDF, 46 kB)

Søknadsskjema, med bekreftelse fra skolen, sendes innen 30. april 2023 til: 

Loppa kommune
Parkveien 1/3
9550 Øksfjord