Livet i Loppa - spørreundersøkelse

Dette er en spørreundersøkelse for deg som bor i Loppa kommune.

Hovedfokuset i reformen "Leve hele livet" er å skape et mer aldersvennlig Norge, og finne nye og innovative løsninger på de kvalitative utfordringene knyttet til aktivitet og fellesskapmat og måltiderhelsehjelp, samt sammenheng og overganger i tjenestene.  

I desember 2022 vedtok kommunestyret i Loppa at vi skal arbeide med Leve hele livet i Loppa, og vi ønsker derfor å innhente informasjon fra innbyggere i loppasamfunnet. Det vil gi oss nyttig informasjon om hva vi trenger å forbedre, forandre eller fokusere på av endringer i samfunnet og i tjenestene våre.

Svarene vi innhenter vil også gi oss mer utfyllende informasjon til folkehelseoversikten. 

 

Lokalsamfunnet pekes ut som en av våre viktigste arenaer for folkehelsearbeid. Å arbeide for å skape helsefremmende lokalsamfunn er viktig både for å skape god helse og å redusere helserisiko. Dette starter med at kommunen må kjenne til samfunnets helsebetingelser – det som fremmer og hemmer helse, velvære og trivsel. En folkehelseoversikt er en lovpålagt oversikt over disse betingelsene, og utgangspunktet for all planlegging i en kommune.

Informasjonen som samles inn skal kun brukes i kartleggingsarbeidet og vil ikke knyttes til enkeltpersoner. Svarene du gir, skal vi bruke til å få oversikt på hva innbyggere i Loppa er fornøyd med, og hvilke forventninger de har til nærmiljø, helsetjenester, sosiale møteplasser, aktiviteter og måltider.  Det vil bli trukket ut fem besvarelser som vil motta et gavekort på 1000 kroner på sin nærbutikk. Vil du være med i denne trekningen kan du legge inn telefonnummer helt sist i besvarelsen.

 

Estimert tid for gjennomføring er ca. 12-15 minutter.

Trykk her for å å komme til spørreundersøkelsen

 

Poster som beskriver arbeidet med folkehelse og Leve hele livet i Loppa - Klikk for stort bildeFolkehelse + Leve hele livet i Loppa poster Cathrine Jensen