Moloveien (barnehagebakken) vinterstengt

Moloveien (barnehagebakken) er vinterstengt for biltrafikk fra 26.10.2022.