Nå kan frivillige organisasjoner søke om momskompensasjon

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele i overkant av 2 milliarder kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2023.

Lotteri- og stiftelsestilsynet har åpnet for søknader, og søknadsfristen er 1. september. For mer info se Lotteri- og stiftelsestilsynet.